En organisation for erhvervslivet

Taastrup Hovedgade

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en selvejende medlemsbaseret organisation med medlemmer inden for alle brancher. Vi drives af midler fra medlemskontingenter, kommunale bidrag og egne indtægter.  

Erhvervsrådet er grundlagt i 1984. Vi arbejder for en dynamisk udvikling af erhvervslivet i tæt samarbejde med de lokale virksomheder, erhvervsforeninger, organisationer, Høje-Taastrup Kommune og en række andre relevante erhvervsaktører.

Ved siden af vores virksomhedsrelaterede opgaver har Erhvervsrådet også et nært samarbejde med kommunen. For at fremme erhvervsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune har Erhvervsrådet i samarbejde med kommunen udarbejdet en vækstpolitik. Denne skal bl.a. bidrage til at styrke og sikre virksomheder inden for såvel nye som etablerede erhvervsområder.

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup Kommune er etableret med bestyrelse og et sekretariat. Bestyrelsen består af 11 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.